NAŠE CESTA

Naše cesta je vyrábět nápoj z jablečného moštu, z místních odrůd jablek
stejně jako generace před námi. Hlavním pravidlem je nezasahovat do toho,
co příroda umí naprosto nejlépe při kvašení ovocného moštu. Používat ovoce
z chemicky neošetřených stromů z Vizovic a okolí, šetrně k přírodě, s úctou k tradici
a s inovací pro budoucnost. Vysazovat stromy Valašských dlouhověkých
odrůd a udržovat staré sady.